Επενδυτικό ακίνητο στα Χανιά-Μεγάλος Επαγγελματικός χώρος